„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 5. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Trénink v ACF

 

V ACF cvičí muži, ženy i děti ve věkovém rozmezí od 7 až do více než 50 let. Nevyžadují se „bojové zkušenosti“, nezbytný je dobrý stav pohybového aparátu a očí. Dobrou fyzickou kondici získáte během cvičení. Každý může navštěvovat libovolný počet tréninků v týdnu.

 

Trénink začíná dechovým cvičením, rozcvičením a nácvikem pádů. Následuje nácvik technik – studium jejich účinku a provádění bez použití nadměrné síly. Cvičí se s partnerem, v dohodnutém tempu, role útočníka a obránce se pravidelně střídají.  Končí se uvolňovacími cviky a krátkou meditací před závěrečným pozdravem.

 

Do tréninku aikidó zařazujeme i cvičení „se zbraněmi“. Jedná se o „“ (dřevěná tyč),“bokken“ (dřevěný japonský meč) a „tantó“ (dřevěný nůž). Cvičení se zbraněmi nutí cvičence cvičit maximálně soustředěně – celkově pomáhá vylepšovat postřeh, pohyb a cit pro vzdálenost.

 

Základní prioritou je pro nás vzájemná zdvořilost, ohleduplnost a prevence úrazů.

 


 

Motivací pro příchod na aikidó bývá často touha „naučit se bránit“. Ale vzhledem k tomu, že techniky aikido jsou rafinované i pohybově náročné, zjistí adept, že zpočátku má dost problémů nejen s partnerem, ale i „sám se sebou“. Postupně se učí relaxovat mysl i tělo a dosahovat co nejlepších výsledků s těmi dispozicemi, které mu příroda nadělila – stále lépe kontrolovat partnera (útočníka), vést jeho pohyb i mysl a „mírumilovně“ vyřešit sebeobrannou situaci.

 

Sebeobranné techniky aikido jsou tedy prostředkem k poznání sama sebe, všestrannému zdokonalování a rozvoji osobnosti jako celku. Každý si v aikido dokáže pro sebe něco důležitého najít, od celkového zlepšení fyzické kondice přes odbourání stresů a navození psychické pohody až po vylepšení společenských vztahů atd.

 

Po praktické stránce je aikido mimořádně vhodné pro lidi, kteří praktikovali bojové sporty, např. judo nebo karate atp., a kteří se již nevěnují závodní praxi – mohou v něm zhodnotit všechny své bojové zkušenosti, s novým nadhledem.

 

Po společenské stránce je aikido vhodné např. pro manažery a vedoucí pracovníky – jakožto forma komunikace učí každého chovat se přirozeně a uvolněně, chápat potřeby druhých lidí, řešit konflikty a prosazovat vlastní myšlenky nenásilným způsobem. To jistě přispívá ke společenské a manažerské úspěšnosti.