„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Trénink v ACF

 

V ACF cvičí muži, ženy i junioři od 12 až do více než 50 let. Nevyžadují se „bojové zkušenosti“, stačí běžný zdravotní stav, dobrý pohybový aparát a zrak. Fyzickou kondici (např. odolnost a vytrvalost) získáte během cvičení, sílu nepotřebujeme. Každý může navštěvovat libovolný počet tréninků v týdnu.

 

Trénink začíná dechovým cvičením, rozcvičením a nácvikem pádů (ukemi). Následuje nácvik technik – studium jejich účinku a provádění „bez nadměrné síly“. Cvičí se s partnerem, v dohodnutém tempu, role útočníka a obránce se pravidelně střídají (střídáme i partnery). Končí se uvolňovacími cviky a krátkou meditací před závěrečným pozdravem.

 

Do tréninku aikidó zařazujeme i cvičení „se zbraněmi“. Jedná se o „“ (dřevěná tyč),“bokken“ (dřevěný japonský meč) a „tantó“ (dřevěný nůž). Cvičení se zbraněmi nutí cvičence cvičit maximálně soustředěně – celkově pomáhá vylepšovat postřeh, pohyb a cit pro vzdálenost. Hodí se i jako nácvik sebeobrany.

 

Základní prioritou je pro nás vzájemná zdvořilost, ohleduplnost a prevence úrazů.

 


 

Adept zpočátku má dost problémů nejen s partnerem, ale i „sám se sebou“, cítí se nešikovný. Postupně se ale učí svoji mysl i tělo relaxovat a stále lépe používat ke kontrole partnera (útočníka), vést jeho pohyb i mysl a „mírumilovně“ vyřešit sebeobrannou situaci. Techniky aikido jsou tedy prostředkem k poznání sama sebe i jiných lidí, potlačení „ego“ a rozvoji osobnosti jako celku. Každý si v aikido dokáže pro sebe něco důležitého najít, od celkového zlepšení fyzické kondice a pohyblivosti přes odbourání stresů a navození psychické pohody až po vylepšení společenských vztahů atd.