„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 5. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Techniky aikido

 

…Technikou obvykle rozumíme metodu nebo prostředek, který je sice trochu komplikovaný, ale kterým dosáhneme toho, čeho nelze dosáhnout přímou cestou a jednoduše.

 

Ve starých dobách prakticky každý národ měl svoje bojové umění a tato bojová umění byla pěstována hlavně jako „metoda přežití“ ve válkách nebo v osobních potyčkách. Bojové techniky byly neustále prakticky testovány, účinné bojové techniky přežívaly spolu s bojovníkem, který je ovládal, případně přecházely z generace na generaci atd. …

 

AIKIDO sice vychází ze staletých japonských tradic, avšak zásadně se liší od jiných bojových umění svojí filosofií. Základní myšlenkou Ó-Senseie bylo to, že bojová umění by v moderní době neměla být zaměřena na výchovu k zabíjení nebo destrukci, nýbrž  měla by sloužit pouze k ochraně vlastní nebo k ochraně bližních a jejich nácvik by měl být prostředkem k vytváření vnitřního míru a ke vzájemnému sbližování všech lidí. V tomto ohledu Zakladatel značně předběhl svoji dobu.

 

Aikido je sestaveno z velmi účinných technik, tyto techniky však nejsou jednoduché. Často se používají „páky“ na klouby, kterými je útočníkovi působena bolest – tím může být přiveden až na zem a tam znehybněn. Druhá skupina technik by šla charakterizovat jako „hody“ nebo „porazy“. V aikido je k hodům využívána pohybová energie útočníka, jenom mu připravíme podmínky pro to, aby ztratil rovnováhu a padl na zem, kde je možno ho dále kontrolovat.

 

Nácvik aikido nemá podobu vzájemného zápasu a snahy o vítězství. Při nácviku je nezbytná přítomnost učitele, který vybírá a předvádí konkrétní techniku a usměrňuje cvičící dvojice. V praxi se ukazuje, že jedině vzájemná spolupráce při nácviku vede ke zdokonalování cvičenců. Aikido tak vychovává cvičence nikoli k soupeření, nýbrž k pocitu partnerství.

 

Ačkoli techniky aikido jsou na pohled povahy „fyzické“, jejich nácvik otevírá i aspekty duchovní. Zajímavý je zde koncept „energie KI“, vnitřní (životní) energie, a její extenze a použití ke kontrole útoku (na rozdíl od použití fyzické síly). Bojové umění aikido je velmi komplexní disciplína, aikido jakožto „cesta“ je nedocenitelné … neváhejte vykročit!