„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

„Dětský oddíl“

Se cvičením dětí jsme měli dlouholeté zkušenosti. Vedoucím oddílu byl Mgr. Aleš Kubát, 3.dan aikidó, absolvent FTVS UK. S nástupem covidové epidemie následná opatření (zákazy společných cvičení, práce žáků z domova „na dálku na počítačích“ atp.) způsobila ROZPAD dětského oddílu – po „ukončení epidemie“ se děti zpět nedostavily. Aleš Kubát proto NEOBNOVIL svou činnost, přispěly k tomu mj. i jisté jeho zdravotní důvody.

 
ZKUŠENOSTI Z MINULOSTI (inspirace pro budoucnost):

 
Většina sebeobranných technik, které jsme cvičili s dětmi, vychází z bojového umění aikidó, které je jemné a neagresivní (i když možná z pohledu dětí málo akční). Nácvik ve dvojicích přitom nepředstavuje vzájemný zápas, nýbrž klidné využívání nerovnováhy a relativně jemné „dopravení útočníka na zem“. (Toto „pojetí boje“ je více sympatické dívkám, kluci by se raději více „prali“.) Drsnější techniky, např. páky na klouby (aikidó, jiu jitsu), údery do těla (karate), přehozy (judo) s dětmi nenacvičujeme, protože by to mohlo poškodit jejich vyvíjející se klouby nebo způsobit přímý úraz.

 
Udržet trvalou pozornost a klid dětí při nácviku technik je téměř nemožné. Z těchto důvodů cvičení technik prokládáme různými obratnostními a rychlostními hrami (do toho patří i trénink pádů – kutálení) a samozřejmě i posilováním.


 

Abychom dále vnesli do cvičení jistý prestižní a motivační prvek, vytvořili jsme kdysi pro děti vlastní zkouškový systém, udělovaly se jim stupně 10. až 7. kyu. Níže uvádíme výsledky zkoušek v předchozích „dávných“ letech.

 

Zkušební řád 10. a 9. kyu

Zkušební řád 8. a 7. kyu

 

Udělené stupně a diplomy:

 
Rok 2019:
9.kyu: Julie Hrušová
10.kyu: Vojtěch Antoš, Adam Hájek, Marek Šimáček, Marjan Štěrba
 
Rok 2017:
8.kyu: Anna Vránová
9.kyu: Julie Vydrová
10.kyu: Julie Hrušová, Adam Vrána, Kai Diene, Matěj Švanda
 
Rok 2015:
9.kyu:  Anna Vránová
10.kyu:  Jan Recina, Ondřej Volf, Julie Vydrová, Malcolm Diene
 
Rok 2014:
9.kyu: Adam Bajer, Ludvík Polák
10.kyu:  Anna Vránová
 
Rok 2012:
7.kyu:  Kryštof Hájek,
10.kyu:  Adam Bajer, Daniel Nejedlý, Matyáš Chalupný, Pavel Kucharčík