„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Dětský oddíl

 

Se cvičením aikidó dětí máme více než patnáctileté zkušenosti. Oddíl vede Mgr. Aleš Kubát, absolvent FTVS UK, 3. dan aikikai (604 748 775, aleskubat@post.cz ), jako asistent pomáhá dr. Václav Kubát (vedoucí ACF). Některé děti již chodí několik let. Pro zajímavost, naše instruktorka dospělých Petra kdysi začínala v dětském oddílu.

 
Aikidó přes svoje kvality má určitou nevýhodu oproti např. judo v tom, že cvičení se dětem nejeví jako „akční“. Nácvik ve dvojicích nepředstavuje vzájemný zápas, nýbrž klidné využívání nerovnováhy a relativně jemné „dopravení útočníka na zem“. (Toto „pojetí boje“ je více sympatické dívkám, kluci by se raději více „prali“.) Drsnější složky aikidó, působení na klouby ani údery s dětmi nenacvičujeme, protože by to mohlo poškodit jejich vyvíjející se klouby a kromě toho povzbuzovat agresivitu.

 
Udržet trvalou pozornost a klid dětí při nácviku technik je téměř nemožné. Z těchto důvodů cvičení technik prokládáme různými obratnostními a rychlostními hrami (do toho patří i trénink pádů – kutálení) a samozřejmě i posilováním. Některým z dětí (starším a větším) umožňujeme zúčastnit se kromě dětských tréninků také cvičení s dospělými a seminářů ACF. Mají tak možnost napodobit přístup dospělých ke cvičení a v důsledku podstatně zlepšovat své dovednosti.


 

Abychom dále vnesli do cvičení jistý prestižní a motivační prvek, vytvořili jsme pro ně vlastní zkouškový systém, udělují se jim stupně 10. až 7. kyu. Níže uvádíme výsledky zkoušek v předchozích letech.

 

Zkušební řád 10. a 9. kyu

Zkušební řád 8. a 7. kyu

 

Udělené stupně a diplomy:

 
Rok 2019:
9.kyu: Julie Hrušová
10.kyu: Vojtěch Antoš, Adam Hájek, Marek Šimáček, Marjan Štěrba
 
Rok 2017:
8.kyu: Anna Vránová
9.kyu: Julie Vydrová
10.kyu: Julie Hrušová, Adam Vrána, Kai Diene, Matěj Švanda
 
Rok 2015:
9.kyu:  Anna Vránová
10.kyu:  Jan Recina, Ondřej Volf, Julie Vydrová, Malcolm Diene
 
Rok 2014:
9.kyu: Adam Bajer, Ludvík Polák
10.kyu:  Anna Vránová
 
Rok 2012:
7.kyu:  Kryštof Hájek,
10.kyu:  Adam Bajer, Daniel Nejedlý, Matyáš Chalupný, Pavel Kucharčík