„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Oděv

 

Keikogi

 

Váš tréninkový úbor se nazývá keikogi nebo gi a váš pásek se nazývá obi. Podle tradice je pásek, který nosíte, ocenění udělené vaším učitelem a označuje úroveň vaší způsobilosti ve vašem umění. Stav vašeho gi a obi a způsob, jakým je nosíte, demonstruje váš přístup zrovna tak jako vaše skutečné dovednosti na tatami. Pokud se silně potíte, vaše gi by mělo být práno po dvou tréninkových lekcích a mezi lekcemi pokud možno vysušeno. Vzhledem k důvěrnosti a těsným kontaktům, k nimž dochází při tréninku aikidó, jeví se nejen vhodné, ale i příjemné, jestliže vaše gi a tělo jsou čisté a prosté tělesných pachů. Jakmile si opatříte vlastní gi, podepište si je nesmazatelným inkoustem. Za normálních okolností bývá jméno, kterým si přejete být oslovováni, napsáno na levém rameni (rukávu).

 

Při práci na tatami se vaše gi může povytáhnout nebo být jinak neupravené. Když si upravujete svoje gi, otočte se ke stěně, směrem od ostatních cvičenců. Nikdy se neuklánějte, pokud je vaše obi v nepořádku. Udržujte svoje obi pevně uvázané, s uzlem uprostřed. Během vašeho prvního měsíce je přípustné užívat i jiný oděv ke cvičení, ale necvičte v oděvu z ulice. Vezměte si nějaké vhodné cvičební oblečení, ve kterém se můžete zapotit, ale bez přezek a spon, které by mohly poškodit tatami nebo zranit vašeho partnera.

 


 

Osobní čistota

 

Trénujeme ve vzájemném těsném kontaktu. Osprchování před tréninkem může našim partnerům zpříjemnit práci s námi. Prosím, udržujte svoje nehty na rukou i nohou krátké a čisté. Vám to nemusí připadat důležité, ale zkušenost ukazuje, že více než jinými zraněními trpíme poškrábáním od dlouhých nehtů. Nůžky na nehty jsou v dójó, stačí požádat.

 


 

Ozdoby

 

Nošení klenotů v průběhu tréninku může způsobit zranění jak vám, tak i ostatním. Sundejte veškeré klenoty, je-li to možné, zejména ty, které nejsou zakryty vaším keikogi. Sundávání a opětovné nasazování některých ozdob bývá obtížné. Možná dokážete zabezpečit takové ozdoby například náplastí. Je vaší prvořadou zodpovědností zajistit, že během tréninku nezpůsobíte zranění ostatním.

 

< ^ >