„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Uvítací dopis

 

Drahý příteli,

 

buď vítán v Aikidó West, děkujeme ti, že ses připojil k našim tréninkům. Tato příručka ti poskytne určité vysvětlení, do čeho ses to pustil, a doufáme, že ti usnadní tvůj rozvoj v umění aikidó.

 

Je mnoho důvodů, proč trénovat bojová umění. Samozřejmě, je tu problém osobní ochrany. Jakožto aikidókové nacházíme potěšení ve zkoumání pohybů, přístupů, principů a tréninkových procedur, které ve chvíli nebezpečí dokáží ochránit nás nebo naše bližní od poškození. Aspekty bojového umění přítomné v aikidó jsou pro nás potěšitelné v podobném smyslu, jako si mláďata mnoha druhů savců vychutnávají hravé zápolení. V tomto smyslu se z našeho tréninku můžeme hodně dozvědět o svých schopnostech co se týče odvahy, síly, rychlosti a reagování. Také se učíme, že dokážeme překonat mnoho překážek, které mohou stát před námi, a o svojí schopnosti jednat v zájmu ochrany života.

 

My se ale nepřipravujeme pro nějakou budoucí událost. Ta „událost“ se odehrává teď. Není žádný zápas, souboj nebo boj, na který se připravujeme. Aikidó trénujeme jednoduše proto, že máme rádi povahu tréninku. Aikidó je cesta života. Je to příležitost se naučit, jak urovnávat konflikty v našem životě. Zakladatel aikidó, Ó Sensei Morihei Ueshiba, nám říkal, že účelem aikidó není porazit jiné, ale zvítězit nad nesouladem uvnitř sebe sama. Spolu s tím přichází mír.

 

Aikidó je určeno k vytváření osobní a společenské harmonie. Souběžně s efektivitou našich technik se specielně soustředíme na rozvíjení této harmonie v naší každodenní praxi. Přestože dójó je naplněno zvuky pádů těl a spousta potu je na každodenním pořádku, se svými partnery stále zakoušíme potěšení a jemnost. Pravým duchem aikidó je láska a ty shledáš snadným prožívat tuto lásku uprostřed studia sebeobranných dovedností.

 

Kulturně jsme všichni disponováni oddělovat se od ostatních lidských bytostí, snad se jich dokonce bát. Naše interakce na tatami nám jakožto aikidókům dávají nespočet příležitostí vyplňovat trhlinu odcizení mezi světem a námi. Prostřednictvím aikidó jsme nalezli ten nejpříjemnější a nejaktuálnější způsob kontaktu s ostatními bytostmi našeho druhu.

 

Naše potěšení z aikidó je také spojeno se zkušeností zvýšeného vnímání duchovna uvnitř nás samých i ve vesmíru kolem nás. Aikidó osvobozuje našeho ducha hmatatelným, jednoduchým způsobem. Rovněž oceňujeme osobní disciplínu a mentální očistu. Rádi cítíme vybrušování naší mysli prostřednictvím našich těl a prožíváme velký přínos mentálních cvičení a praktik, které aikidó nabízí.

 

Jak získáváme lepší porozumění pro sebe samé, objevujeme také, že učit se žít v míru je důležitější (i zábavnější) než učit se stále lepším způsobům vedení bojových konfliktů. Stav našeho světa nám to jasně ukazuje. Stupňování boje mezi lidskými bytostmi je bezvýhledná cesta destrukce. Trénujeme se v dovednostech, které mohou sloužit k ochraně našich milovaných i nás samých, a těmito dovednostmi zamýšlíme obrátit naše nepřátele v naše přátele a odvrátit naše srdce od bojování. Výsledkem takového tréninku může být mírumilovnější svět.

 

Během této cesty se však učíme mnoho technik, které mohou způsobit vážné zranění. Jak si osvojujeme tyto devastující dovednosti, učíme se také mít v úctě a v péči veškerý život. Jak se rozvíjí naše tělesné umění, bude se také rozvíjet naše dovednost urovnávání mnoha konfliktů běžného života. Jak na tatami, tak i mimo ně, usilujeme o situace „já vítězím – ty vítězíš“, nikoli o situace „já vítězím – ty prohráváš“.

 

Prosím, uvědomte si, že si nemůžete „osvojit“ aikidó. Je to nekončící cesta zušlechťování a zjemňování jak techniky tak charakteru. Nemůžete ovládnout bojové umění. Můžete jenom ovládnout umění být sám sebou.

 

Během dlouhých let tréninku, která máme před sebou, překvapivým způsobem budeme poznávat svoje osobní dispozice a schopnosti. Trénink bojových umění je velmi základní záležitost. Je zde málo prostoru pro neužitečné nebo nehospodárné myšlení. Proces sebeodsuzování je časem nahrazen uznáním, oceněním a využíváním vrozených vlastností, aniž bychom se kárali za to, co v nás je nebo není.

 

Ti, kdo vytrvají v aikidó, dělají to proto, že z aikidó mají opravdové potěšení. Věnují mu všechen potřebný čas a oceňují krůček po krůčku proces svého zdokonalování. Není přínosem být přehnaně ambiciózní nebo si vyčítat, že děláme chyby. Uvědomění si chyby můžeš pro sebe využít. Zpomal tempo a věnuj pozornost poučením, která každá lekce přináší, a budeš si vychutnávat každý krok na své cestě.

 

Za tímto dopisem jsou uvedeny jisté principy, které ti mohou pomoci ve tvé snaze. Spolu s těmito poznámkami ti nabízíme svoje nejvřelejší přivítání a podporu. Nechť jsou naše vztahy potěšitelné, cenné a naplněné příjemnými překvapeními.

 

Na shledanou na tatami …

 

Frank Doran, vedoucí učitel

 

^ >