„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Přitažlivost a uzemnění

 

Jeden z prvních přirozených výsledků důsledného tréninku je prožíván jako proces nazývaný „uzemnění“. K uzemnění dochází s tím, jak se vaše tělo uvolňuje a jeho stálé napětí, které se dosud užívalo k boji proti gravitaci, je nyní uvolněno pro potřeby těla jako dodatečná energie. Jistě znáte pocit být napjatý a také víte, jak rychle vás tenze dokáže unavit. Uzemnění je opakem tohoto pocitu. Ve svém tréninku můžete usnadnit své uzemňování tím, že se vědomě zcela odevzdáte působení zemské přitažlivosti. Nechte svoji váhu celou dobu klesat směrem k tatami. Nechte svaly uvolněné a nechte je pracovat co možná bez námahy s každým pohybem. Jakmile vzdáte svůj boj proti zemské přitažlivosti, otevře se pro vás celý svět nové tělesné zkušenosti. Je obzvláště velmi snadné naučit se to dělat v průběhu fáze strečinku a zahřívací rozcvičky, kdy nejste zaujati technikami a partnerem. Používejte gravitaci co možná nejvíce ve svůj prospěch. Nepřepínejte se a nehmitejte – jednoduše se nechte přitáhnout do strečové pozice zemskou přitažlivostí. Potěšte se znovuobjevováním svého těla bez předběžných představ, jak by mělo fungovat. Probádejte, jak dobře jste schopni se učit a využívat přirozené síly kolem vás ke svému prospěchu.

 

Tak jako voda v nádobě zaujme svoji nejnižší úroveň, dovolte svému ki usadit se přirozeně ve vašem hara, vašem centru. Když budou vaše pohyby vycházet z vašeho centra, budou mít hloubku (obecně říkáme „základnu“) a budou mít překvapivou sílu a eleganci.

 

< ^ >