„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 5. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Co je to aikido?

 

AIKIDÓ – „cesta harmonie mysli“, je japonské bojové umění. Jeho zakladatel, mistr Morihei UESHIBA (1883 – 1969), zvaný Ó Sensei (velký učitel), zařadil do aikidó účinné obranné techniky, pracující na principech kontroly nad rovnováhou útočníka a využití energie útoku k vlastní obraně. Techniky aikido mají přitom tím větší účinek, čím jsou prováděny uvolněněji.

 

Nácvik technik probíhá ve dvojicích, jeden z partnerů útočí, druhý aplikuje procvičovanou techniku – obě role se pravidelně střídají. Útočník je obvykle veden (nebo hozen) na zem, kde bývá znehybněn. Účinek technik lze „dávkovat“ – pokročilý adept umí pracovat jemně, bez poškození útočníka. Nadměrná fyzická síla není potřebná.

 

Harmonie?
Aikidista musí především hledat určitý soulad „sám v sobě“, aby jeho mysl mohla dobře řídit jeho tělo. … Při práci ve dvojici má útočník provádět „přiměřený útok“, aby obránce zvládl reagovat dobře – naopak obranné techniky mohou být bolestivé a nebezpečné, je tedy nutné jejich ohleduplné provedení. Při střídání rolí ve dvojici se tak vytváří porozumění pro partnera, harmonie s partnerem. Nakonec tak v dójó vzniká pocit harmonické spolupráce všech přítomných.

 

UMĚNÍ SEBEOBRANY je v každé době užitečné a poskytuje lidem zdravou sebedůvěru. Cvičení aikido však přináší mnoho dalších pozitivních aspektů a stává se tak „cestou“ jakožto prostředkem dlouhodobého zdokonalování osobnosti. Cvičení vede ke všestrannému zlepšení fyzické kondice, odbourává aktuální únavu a vylepšuje psychickou pohodu. Ale nejen to, dovednost relaxovat tělo a mysl a současně se koncentrovat na netriviální problém se stává trvalým návykem. V běžném životě pak umožňuje optimálně využívat vlastních schopností v kterémkoli oboru a celkově více vychutnávat život ve všech ohledech. Také návyk vnímat protistranu spíše jako partnera a konfliktní situace (i v běžném životě) řešit neagresivně je celkově společensky přijatelnější.

 

Aikido zahrnuje

- rozsáhlou péči o naše fyzické tělo (rozcvičení a přiměřený pohyb, umění pádů)

- energetickou složku (generování a použití vnitřní energie KI)

- působení na psychiku (meditační cvičení, relaxace mysli, FUDOSHIN)

- složku duchovní (harmonie s partnery, nalezení vlastního pevného centra).

Při cvičení aikido vlastně pečujeme o sebe jako o celek, vylaďujeme spolupráci svého těla a mysli ve prospěch celé naší „osobnosti“. V tomto smyslu je pravidelné praktikování aikido de facto celostní medicína, ovšem bez potřeby lékařů (léčitelů) a pilulek (bylinek).

 

Při této příležitosti upozorňujeme ještě na naši stránku Dopis F.Dorana, na které se lze dočíst mnoho zajímavějších podrobností o charakteru cvičení aikido.