„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Dójó

 

Etiketa dójó

 

Dójó je nádoba. Je vyprazdňováno a naplňováno každý den naším kolektivním duchem a jeho charakter tohoto ducha odráží. Dójó je tréninková půda, chrám, svatyně, a nejvíce ze všeho bezpečné prostředí, ve kterém můžeme objevovat sebe a oblasti svého života, ve kterých jsme dříve nebyli bezpeční. Fyzické, mentální, emociální a spirituální bezpečí jsou základní kameny dójó. S tím, jak vytváříme toto bezpečí v průběhu tréninku, přichází hlubší umění. Toto je umění hledání naší cesty. Slovo dójó znamená “místo cesty” – místo, kde člověk studuje Cestu.

 

Každá lidská bytost má jedinečnou zkušenost života. Protože naše osobní historie jsou odlišné, naše přístupy k životu jsou různé a zrovna tak je to s naší životní stezkou. Nalezení naší cesty znamená znovuobjevení naší osobní stezky k celistvosti, životní pohodě a lásce, kterou my všichni v sobě cítíme a po níž toužíme. Trénink aikidó mezi přáteli, jeho praktiky a přístupy nám poskytují obecnou základnu pro naše objevy. Všichni známe obtíže cesty a vážíme si ostatních, kteří po ní jdou. Je mnoho způsobů úcty k nám samým i úcty vzájemné. Vysvětlení etikety dójó je součástí tohoto textu. Prosím, seznamte se důvěrně se zdvořilostmi zde popsanými. Uvědomte si, že zdvořilost je více než jen forma: je to komunikace mezi lidskými bytostmi. Pokaždé když se ukláníte nebo jiným způsobem se zdravíte, máte jedinečnou příležitost vyjádřit plně a od srdce svůj respekt a láskyplný zájem o ostatní. To je vaše pravá přirozenost. V oblasti bojových umění je obecně uznáváno, že je možné poznat úroveň technického zrovna tak jako duchovního rozvoje jedince pouhým pozorováním jeho úklony.

 


 

Údržba dójó

 

Zodpovědnost udržovat dójó v čistotě je společná. V naší západní kultuře často máme tendence považovat uklízení za “domácí práci”, za práci poněkud ponižující, vykonávanou druhými. Pro náš vývoj je důležité přehodnotit takový názor. Vidět nějakou práci, která má být vykonána, a udělat ji, to je samo o sobě speciálním druhem tréninku. Rozvoj charakteru a pokory je zrovna tak důležitý jako vybrušování technik.

 

Prosím, pomozte očistit tatami před a po každé lekci. Několika lidem zabere jen pár minut zamést a vytřít tatami každý den. Tímto způsobem získáme pocit čerstvého startu do každého tréninku a opustíme dójó ve stavu, který odráží naši úctu k tomu, co jsme se v něm naučili.

 

< ^ >