„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

O nás

 

ACF je především soukromá škola aikidó, kterou vede RNDr. Václav Kubát, CSc, 6. dan AIKIKAI. Oddíl aikidó dospělých je začleněn do SAA ( Slovenská Aikido Asociácia). Škola udržuje výukový a zkouškový systém, který vytvořil japonský mistr Masatomi IKEDA, 7. dan. Základní preferencí v dójó je ohleduplné praktikování aikidó, harmonická atmosféra, prevence úrazů a utužování zdraví.

 

(Na tatami ACF ovšem cvičí i zájemci o jiná bojová umění, např. oddíl Kyúsho Karate – instruktor V. Kubát, 1. dan KK. Po dohodě s vedoucím ACF může být sál s tatami zapůjčen i dalším zájemcům. Tyto aktivity ovšem nespadají pod „dohled“ SAA.)

 

V.Kubát cvičí bojová umění více než 55 let, z toho aikidó už 40 let. Je členem Technické komise SAA. Jeho původním Shihanem byl Mistr IKEDA Masatomi, u kterého získal 1. dan (1994) až 3. dan (1999), druhým Shihanem Michele Quaranta (4. dan 2005 až 6. dan 2020). Během desítek seminářů po celé Evropě i během dvou delších pobytů v Japonsku cvičil pod vedením řady dalších učitelů (asi 22 Japonců, přibližně 18 „nejaponců“). Sám ale říká, že jeho učitelem byl vlastně každý aikidóka, se kterým někdy cvičil na tatami. A těší se na další … třeba i na Vás.

 

Pod vedením V.Kubáta získalo mistrovský stupeň (Dan) několik desítek cvičenců. Někteří z nich – nejpokročilejší, kteří cvičí aikidó už 20 – 30 let a mají zkušenosti i s jinými bojovými uměními, pomáhají v ACF jako instruktoři. To, že mají „pouze“ 2. a 3. dany, je způsobeno tím, že mají většinou dvě až tři děti a věnují teď nezanedbatelnou část svého času svým rodinám.