„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Slovník T-Z

tachi tachi Stání. Pozice ve stoji. Cvičení ve stoje (tachi waza) tvoří základ aikidó.
tachi tachi2 Dlouhý meč (jeden z mnoha druhů japonského meče)
tai tai Tělo
taiso taiso Pohybové cvičení; cvičení obratnosti
tanto tanto Dýka, nůž
tatami tatami Tatami – japonské rohože. V dójó jsou většinou speciálně upravená tatami pro cvičení bojových umění.
tekubi tekubi Zápěstí
tenchi tenchi Dosl. „Nebe Země.“ Dva sjednocující prvky – spojené síly dvou protikladů. Objevuje se v názvu techniky tenchi nage = hod Nebe Země.
tenkan tenkan Otočka; rotace na přední noze, při níž se zadní noha spolu s tělem otočí o 180 stupňů.
tori tori Sebrání, uzmutí. Např. v jó tori, tachi tori = odebrání jó, meče anebo kata tori = vzít za rameno, uchopit rameno. Tímto termínem se také často označuje ten, který provádí techniku (obránce) – bere útočníkovi jeho energii a využívá ji ve svůj prospěch.
tsuki tsuki Výpad, úder, nejčastěji zaťatou pěstí
uchi uchi Zevnitř, vnitřní
uchi uchi2 Rána, úder, často otevřenou rukou.
uchideshi uchideshi Dosl. „domácí žák; žák žijící uvnitř.“ Tradiční japonský způsob (a také nejlepší), jak se učit bojové nebo jiné umění u některého mistra, bylo požádat jej, zda by dotyčného přijal jako svého „domácího žáka.“ Ten potom s mistrem žil, sloužil mu a za to se mu dostalo výsady pozorovat mistra při práci a být od něj vyučován.
ude ude Paže
ueshiba ueshiba Příjmení Zakladatele aikidó a jméno jeho rodiny. Rodina Ueshiba udržuje a usměrňuje tradici aikidó a dbá na uchovávání Zakladatelova odkazu.
uke uke Útočník. Dosl. „ten, kdo přijímá“ (myšleno ten, který, přijímá techniku).
ukemi ukemi Kotouly neboli umění pádů. Doslovný překlad zní „pasivní osoba; pasivní strana.“ Znamená to, že útočník na konci pohybu „přijímá“ techniku od obránce a spadne nacvičeným pádem tak, aby neohrozil svoje zdraví, ani zdraví ostatních cvičenců v okolí.
undo undo Pohyb; pohybové cvičení
ura ura Zadní strana, zadní část. Takto se také označuje celá škála technik, kdy obránce začíná svůj pohyb směrem za partnera.
ushiro ushiro Směr dozadu; vzadu. Objevuje se v pojmech jako např. ushiro ashi, ushiro ukemi, ushiro tsuki, aj.
waza waza Technika; dovednost
yoko yoko Bok, strana; boční, postranní.
yokomen yokomen Boční část, boční strana. Nejčastěji v yokomen uchi = úder na boční část hlavy (většinou spánek, krk, atp.).
yonkyo yonkyo Čtvrté učení; čtvrtá technika
yudansha yudansha Cvičenec na mistrovské úrovni – dan
zanshin zanshin Dosl. „přetrvávající mysl, vyrovnaná mysl.“ Označuje se tak mysl, která je natolik vyrovnaná, že při cvičení nepotřebuje přemýšlet o technice, a tudíž i po skončení technik je stále připravená se ubránit jakémukoliv dalšímu útoku.
zen zen Zen. Určitý směr nebo větev buddhistického náboženství, ktera se snaží pomocí usilovné meditace a dalších technik přivést člověka k osvícení (satori).
zori zori Sandály. Na přechod ze šatny do dójó je dobré používat právě sandály nebo podobnou lehkou obuv. Japonské sandály jsou tradičně slaměné, s lehkými řemínky na pevné přichycení k noze.