„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Slovník M-R

ma'ai ma'ai Dosl. „harmonie vzdálenosti, harmonie načasování.“ Jeden z nejdúležitějších principů v aikidó. Znamená správně odhadnutou (tedy harmonickou vzdálenost) takovou, která poskytne obránci dostatek času na obrannou akci. S tím souvisí správné načasování této akce – tedy obrana musí začít nejpozději současně s útokem a k tomu je zapotřebí určitá minimální vzdálenost.
mae mae Směr dopředu; vpředu. Objevuje se v pojmech jako např. mae ashi, mae ukemi, mae otoshi, aj.
mawashi mawashi Otáčení, točení, kroucení. Jde jak o otočení celého těla, tak jeho částí – např. kote mawashi = nikyó
migi migi Pravý, vpravo
misogi misogi Očištující obřad nebo rituál. Vychází z tradičního šintoismu, kde misogi znamená rituální obřad očisty mysli. Existuje celá řada způsobů, jak misogi provádět, mnoho z nich jsou různé formy dechových cvičení. V podstatě může být na trénink aikidó – díky jeho psychickému působení – nahlíženo jako na misogi. To ovšem není obecná vlastnost tréninku, ale otázka toho, jak k němu každý individuální cvičenec přistupuje.
mochi mochi Držení
mokuso mokuso Meditace. Každý trénink nejčastěji začíná i končí meditací neboli zklidněním mysli. Při tomto celkovém uklidnění se mysl dostává do uvolněného stavu, kdy je lépe schopna se soustředit a vnímat nejen nejrůznější aspekty aikidó ale i každodenního života. Mysl v dostatečně uvolněném stavu je pozitivní a harmonická, což se promítá do veškerého počínání jedince.
morihei morihei Vlastní jméno Zakladatele aikidó.
morote morote „Společně ruce.“ Význam prvního znaku je také „mnoho pospolu“. Takže mnoho rukou společně něco dělá, nejčastěji se vyskytuje v morote tori – úchop (jedné ruky) oběma rukama. Ve většině případů je to analogický výraz s ryóte.
mukyu mukyu Začínající cvičenec, který ještě nedosáhl úrovně kyú.
mudansha mudansha Cvičenec, který ještě nedosáhl úrovně dan.
mune mune Hruď, hrudník
nage nage Hod, hození. Tímto termínem se také označuje obránce – tedy ten, který hází (útočníka).
ni ni Dvě. (číslovka)
nidan nidan Druhý dan, druhá mistrovská úroveň
nikyo nikyo Druhé učení; druhá technika
nobashi nobashi Natahování, napínání. Např. v ude nobashi = gokyó.
obi obi Kimonový pás, pásek.
omote omote Přední, předek. Takto se také označuje celá škála technik, kdy obránce začíná svůj pohyb směrem před partnera.
onegaishimasu onegaishimasu Dosl. „činím žádost“. Jeden z možných volných překladů je „Prosím, zacvičme si spolu.“ Touto větou začíná každý trénink a můžeme ji říci také partnerovi, když s ním začínáme cvičit.
osaewaza osaewaza Techniky znehybnění partnera. Osae znamená mj. kontrolu nebo přidržení, takže jde o techniky, kdy získáme nad partnerem kontrolu ve formě přidržení nebo nejčasti pomocí nějaké páky.
oosensei oosensei Velký učitel. Tento pojem je vyhrazen pouze pro označení Zakladatele aikidó (Morihei Ueshiba).
otagaini otagaini Navzájem, vzájemný
otoshi otoshi Shození, svržení
randori randori Trénink volného zápasu. Nacvičování libovolné obrany proti jednomu nebo více útočníkům. Někdy se zaměňuje s pojmem jiyú-waza.
rei rei Pozdrav
reigi reigi Etiketa. Tento termín měl obrovský význam již pro samuraje ve starém Japonsku. Je to soubor předpisů a zásad chování v dójó, který navazuje na obvyklé normy mezilidských vztahů a je obohacen některými specifiky pro bojová umění. Správné dodržování etikety lze považovat za míru vyspělosti cvičence.
roku roku Šest. (číslovka)
ryote ryote Obě ruce. Nejčastěji se objevuje v ryóte tori = úchop oběma rukama.
ryu ryu Škola. Doslovný překlad je „proud.“ V japonském pojetí pak každá velká škola představuje vlastní styl pojetí, a tedy směr neboli proud vymezený touto školou se označuje tímto znakem a ten se připojuje za jméno školy – např. Iwama-ryú apod.