„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Slovník A-F

ai ai Harmonie; spojení
aiki aiki Dosl. „harmonie energií; být v harmonii.“ Volněji lze přeložit jako vzájemná shoda nebo souznění – má se zde na mysli souznění s útočníkem. Pojem aiki nevznikl současně s bojovým uměním aikidó nebo aiki-jutsu, ale je to slovo mnohem staršího původu a bylo známé samurajům již v době starého Japonska. Sám Ó-Sensei vysvětloval, že aiki je zvláštní přírodní síla usmíření, síla lásky.
aikido aikido Aikidó. Jeden z možných překladů podle znaků je „Cesta harmonie energií.“ Podle pozdější interpretace znamená aiki „přizpůsobení se okolnostem,“ což je překlad, který dobře vystihuje principy aikidó a přitom se vyhýbá jakýmkoli metafyzickým přirovnáním. Viz také aiki
aikidoka aikidoka Cvičenec aikidó
aikikai aikikai Asociace aikidó. Používá se k označení organizace, kterou Zakladatel vytvořil, aby soustředila a rozšiřovala aikidó.
arigato arigato „Děkuji uctivě.“ Tato slova jsou pronášena při závěrečném pozdravu žáků s učitelem nebo žáků navzájem a vyjadřují poděkování za hezké cvičení. Při obzvlášť formálních příležitostech nebo při vyjádření velké úcty se používá ještě zdvořilejšího výrazu „Dómo arigató gozaimashita.“
ashi ashi Noha; v přeneseném významu může znamenat i „krok.“
atemi atemi „Úder na tělo.“ Používá se nejčastěji k narušení útočníkovy rovnováhy (jak fyzické tak psychické). To způsobí, že útočník se přestane plně soustředit na svůj útok, a poskytne tím obránci prostor a čas k provedení techniky. Dobře provedené atemi může zároveň posloužit i k přímému vyřazení protivníka.
bokken bokken Dřevěný meč. Také nazývaný bokutó. Mnoho původních prvků aikidó je odvozeno ze samurajských tradic využívajících meče, bojové hole, apod. V aikidó se studují i techniky s těmito zbraněmi a obrana proti nim.
budo budo Cesta bojovníka. Dnešní japonská bojová umění většinou obsahují v názvu znak DÓ (cesta), který představuje Cestu sebeobrany a duchovního rozvoje každého cvičence. Bojová umění však v minulosti byla známa pod termínem bujutsu a byla odrazem samurajského válečnického umění, které svými kořeny sahá až do 9.stol. Viz jutsu.
chudan chudan Střední úroveň; střední pásmo. Většinou znamená prostřední část těla, která zahrnuje oblast břicha.
chshin chushin Centrum, a to i v přeneseném smyslu jako centrum stability. Někdy je v tomto smyslu zaměnitelné s pojmem „hara.“
daitoryu daitoryu Název stylu, který studoval Zakladatel a v němž je možno nalézt kořeny aikidó. Tento styl (celým názvem „Daitóryú aikijutsu“) založil již před obdobím Kamakura (1192-1333) jeden ze samurajů rodu Minamoto.
dan dan Mistrovská úroveň, symbolizovaná černým páskem. V aikidó je možné nyní dosáhnout 9.danu jako nejvyššího ocenění. Existuje několik málo mistrů, kteří jsou nositeli stupně 10.dan. Tato ocenění byla udělena v minulosti přímo Zakladatelem a dnes již tedy nejsou udělována.
deshi deshi Žák, student
do do Cesta. Japonský znak pro cestu (DÓ) je stejný jako činský znak pro taoismus (TAO). Cestou se má na mysli životní náplň, sebezdokonalování a celkový způsob života.
dojo dojo Dosl. „místo Cesty.“ Tedy většinou hala, kde se provozuje bojové umění. Podle pravidel tradiční etikety se každý, kdo vstupuje nebo odchází, musí uklonit směrem ke středu dójó nebo směrem ke kamize (přední strana, většinou s obrazem Zakladatele).
dosa dosa „Činnost.“ Je zde myšlena jakákoliv akce nebo pohyb.
doshu doshu Dosl. „hlava/vedoucí Cesty.“ V současné době tuto funkci zastává Ueshiba Moriteru (vnuk Zakladatele). Představuje nejvyšší autoritu v aikidó.
fudoshin fudoshin „Nepohybující se mysl.“ Jeden z klíčových principů bojových umění. Představuje stav duševní vyrovnanosti. Mysl v tomto stavu je klidná a neroztěkaná okolními vlivy, tudíž je „nehybná.“ Jako samurajův meč, který dává smrt i život zároveň, i nehybná a vyrovnaná mysl by měla být schopna posoudit okolnosti a zachovat se přiměřeně v dané situaci, bez jakýchkoliv zbytečných akcí navíc.