„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Ostatní učitelé, studenti a umění

 

Jiní instruktoři

 

Doporučujeme vám zatrénovat si s co nejvíce instruktory. Čas od času budeme v našem dójó hostit jiné instruktory a budeme vás informovat i o seminářích a stážích vedených jinými instruktory v jiných lokalitách. Každý instruktor má jedinečný přístup a může nabídnout cenné náhledy do svého porozumění tomuto fascinujícímu bojovému umění. Přijetím eklektického přístupu ke svému vzdělávání v aikidó vychutnáte to nejlepší ze všech učení. Oceněním všech učitelů ze všech škol začnete prožívat aikidó ve svém osobním životě.

 


 

Jiní studenti

Zjistíte, že vaši kolegové studenti všech technických stupňů jsou pozoruhodným zdrojem informací. Centrální motiv harmonie, který prostupuje aikidó, vzbuzuje silný pocit pospolitosti. Všichni jsme zde, abychom si pomáhali navzájem: každý z nás občas jako student a občas jako učitel.

 


 

Jiná bojová umění

Mějte stále v úctě jiná bojová umění. Nepouštějte se do zbytečných sporů, které z nich je “nejlepší”. Každé má své dobré stránky – když cvičíte s upřímností a zanícením, dávají podobné výsledky. Přestože naše techniky se mohou lišit, mentálně-fyzické procesy, které vedou k vytříbení charakteru, jsou stejné. “Hora se nevysmívá řece, že je dole, řeka se nevysmívá hoře, že se nemůže pohnout.” Zesměšňuj ostatní a zákonitě se ti to vrátí zpátky.

 

< ^ >