„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Slovník K-L

kaeshi kaeshi Překlopení; převrácení. Takže např. kaeshi waza znamená kontratechniku – chybné provedeni obráncovy techniky (příliš mnoho síly nebo její špatný směr) umožní útočníkovi aplikovat techniku aikidó jako by byl vlastně obráncem. Nacvičování kontratechnik (doporučuje se jen u vyšších stupňů) pomáhá cvičenci uvědomit si pohyby a stabilitu partnera a zlepšit schopnost předvídání.
kaiten kaiten Obrat. Otočení se v bocích o 180o, chodidla zůstanou na stejných místech, jen změní směr.
kamae kamae Postoj nebo pozice. Nejedná se ovšem jen o fyzické postavení nohou nebo těla, ale i o duševní rozpoložení cvičence. Je důležité, aby se cvičenec dobře soustředil a byl myslí pevně usazen ve svém centru (hara).
kami kami Božstvo; duch. Podle šintoismu má každý větší přírodní útvar (les, řeka, hora) své božstvo, které velmi citlivě reaguje na jakékoliv lidské počínání.
kamiza kamiza Malá schránka, která se nachází většinou na přední straně dójó a je v ní uložen obraz Zakladatele nebo kaligrafie. Před a po tréninku se všichni ukláněji směrem ke kamize.
kansetsu kansetsu Kloub(y)
kata kata Rameno
kata kata Tvar nebo forma
katana katana Samurajský meč
katate katate Jedna ruka
keiko keiko Cvičení; trénink
keikogi keikogi Cvičební oděv.
ken ken Meč. Zcela obecný název pro jakýkoliv meč.
ki ki Duch; mysl; energie; životní síla. Nejen v Japonsku, ale už ve staré Číně znamenal tento symbol (chi) životní energii. Pro tradiční Japonce znamená jakousi životodárnou substanci, která koluje nejen ve všech živých organismech, ale v celém vesmíru. Člověk by se měl snažit pozitivně využívat své ki a usilovat o harmonii s vesmírnou energií, která nás obklopuje (na tréninku pak i s negativní ki útočníka). Materialističtěji založení lidé si práci s ki představují jako čistě psychologicko-fyziologický fenomén, tzn. skloubení svých mentálních dispozic se správnou uvolněností a stabilitou.
kiai kiai „Sjednocení, spojení energie.“ Výkřik, kterým se koncentruje veškerá síla aikidisty do jediného pohybu.
kihon kihon Základ; podstata. Techniky v aikidó se cvičí v nejrůznějších podobách a variantách, ale je dobré si uvědomit jejich podstatu, popř. základní formu (kihon waza).
Kisshomaru Kisshomaru Osobní jméno Zakladatelova syna, který byl Prvním dóshú (Ichidaime dóshú).
kohai kohai Dosl. „pozdější spolupracovník/spolužák.“ Zde se tím myslí služebně mladší cvičenec vzhledem k mojí osobě.
kokoro kokoro Srdce; duše. Japonská psychologie na rozdíl od západní nerozlišuje srdce jako sídlo emocí a duši/mysl jako centrum myšlení.
kokyu kokyu Dech. V aikidó (i v jiných uměních nebo ve sportu) je důležité sladit správně dýchání a pohyb. Správným dýcháním je člověk schopen se lépe uvolnit a soustředit. V aikidó se často provádějí různá dechová cvičení (kokyú hó).
koshi koshi Boky; bedra.
kote kote Dosl. „malá ruka.“ Historický termín pro označení zápěstního krytu v brnění samuraje. Kote si lze představit jako menší rukavici bez prstů pokrývající oblast zápěstí a hřbetovou část ruky.
kubi kubi Krk
kuro'obi kuro'obi Černý kimonový pásek. Viz také dan
kuzushi kuzushi Nabourání útočníkovy stability. Pochopení tohoto pojmu je důležité u všech technik. Tajemství úspěchu spočívá ve správném načasování a pozici, kterou obránce zaujme. Sám je stabilní, ale rovnováha útočníka je narušena.
ku,kyu ku Devět. (číslovka) Jsou možné oba způsoby čtení.
kyu kyu Kterýkoliv žákovský stupeň (nižší než první dan).