„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Řád školy

 

Do ACF jsou přijímáni zájemci, jimž zdravotní stav umožňuje aikido praktikovat a kteří souhlasí s dodržováním vnitřního řádu školy. V průběhu členství v ACF není dovoleno stát se členem jiného dójó aikido nebo v jiném dójó cvičit (návštěva oficiálních stáží SAA či jiných organizací aikidó je naopak doporučena). Každý člen ACF je povinen vstoupit do SAA (Slovenská Aikido Asociácia).

 

Cvičí se od září do června, platí se v září, v lednu, v dubnu. Cvičenci mohou během týdne navštívit libovolný trénink jejich příslušné úrovně, případně „MIX“. V případě dlouhodobé nepřítomnosti, seriózně a předem omluvené, je možné dohodnout si vrácení části poplatku nebo jeho převedení do dalšího období.

 

K dispozici jsou šatny se sprchami v suterénu budovy. Doporučuje se nenechávat v šatně cenné věci – dokumenty, peníze, hodinky, šperky, počítače, mobilní telefony. Takové věci uložte před cvičením v dójó nebo u vedoucího školy. Mobilní telefony musí být v dójó vypnuty – výjimku může povolit vedoucí tréninku.

 

V dójó je dodržována zvláštní etiketa, kterou je vyjadřována úcta cvičenců k místu, kde cvičí, úcta k učiteli a k partnerům (při hlubším pohledu se jedná i o projev úcty k sobě samému). Dodržování této etikety je povinné.

 

Studentům školy doporučujeme v případě jakéhokoli problému navštívit vedoucího školy, který se pokusí problém vyřešit ke všeobecné spokojenosti.