„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 5. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Slovník G-J

gedan gedan Dolní úroveň; dolní pásmo. Většinou myšleno dolní část těla od pasu níž.
gi gi Oděv. Myšleno zejména cvičební úbor (viz keikogi).
go go Pět. (číslovka)
gokyo gokyo Páté učení; pátá technika.
gyaku gyaku Inverzní, obrácený stav. Při gyaku hanmi má uke vepředu pravou a tori levou nohu nebo naopak.
hachi hachi Osm. (číslovka)
hakama hakama Hakama. Část kimona v podobě rozdělené sukně – kalhot. Hakama je nošena zpravidla držiteli danových stupňů.
hanmi hanmi Dosl. „polovina těla.“ Myslí se dolní část těla – postavení nohou. Hanmi je postoj s jednou nohou vpředu, do kterého se staví obránce i útočník při nácviku technik. Viz též kamae.
hantachi hantachi Napůl ve stoje. Někdy se trénují techniky v postavení hantachi (hanmi hantachi waza), kdy obránce klečí a útočník stojí. Může to být například nácvik provádění techniky s mnohem vyšším partnerem.
happo happo Osm směrů. Toto slovo se vyskytuje např. v happó giri (sek do osmi směrů) a znamená to prakticky všechny směry. V aikidó je nutné umět se pohnout kdykoliv do jakéhokoliv směru.
hara hara Podbřišek. Fyzické těžiště lidského těla, které se nachází asi 5 cm pod pupkem. Podle tradice je také centrem duše nebo mysli či zdroje energie KI. Při technikách aikidó je nutné naučit se pracovat s hara a techniky provádět skrze něj nebo s jeho pomocí (myslí se tím jak koncentrace do oblasti břicha a boků tak samotný pohyb těchto partií).
hasso hasso Dosl. „osmičkový tvar“. Pozice hassó koresponduje s japonskou představou čísla osm (hachi), které zapsáno znakem má podobu dvou nožek sbíhajících se téměř jakoby do stříšky. V této pozici se drží meč svisle vzhůru a lokty přitom svírají úhel jako ony dva tahy čísla osm.
henka waza henka waza Změna techniky. Tímto se obvykle míní varianty jedné techniky. Někdy se používá termín renraku henka waza, což znamená průběžný přechod z jedné techniky do druhé (např. začátek je shihó nage, které se změní v irimi nage).
hidari hidari Vlevo, levá strana
hiji hiji Loket
hineri hineri Kroucení, napínání. Např. kote hineri = sankyó
ho ho Metoda, způsob provádění
honbu honbu Hlavní, centrální dójó. Takto se označuje sídlo Aikikai v Tokiu a učí v něm dóshú Ueshiba Moriteru.
ichi ichi Jedna. (číslovka)
ikkyo ikkyo První učení; první technika.
irimi irimi Dosl. „vstoupení do těla.“ Krok vstoupení dopředu.
jinja jinja Šintoistická svatyně. Aikidó má také svoji svatyni, která se nachází v japonské Iwamě v prefektuře Ibaraki.
jiyu jiyu Svoboda, volnost. Tedy jiyú waza („volná technika“) znamená cvičení, kdy obránce může provádět libovolné techniky, které zná.
jo jo Dřevěná tyč dlouhá 120-150 cm. Původně se jó vyvinulo z vycházkové hole japonských poutníků. Práce s jó vychází z umění boje s kopím a z jó-jutsu, většina pohybů však byla obměněna nebo vytvořena samotným Zakladatelem.
jodan jodan Horní úroveň; horní pásmo. Většinou myšleno horní část těla od hrudníku výš.
ju ju Deset. (číslovka)
juji juji Kříž; křížový tvar. Doslova „jú“=deset, „ji“=znak. Japonský znak pro číslo deset má tvar kříže.
jutsu jutsu Umění. Původně touto koncovkou končily názvy všech tradičních jap.umění. Bojová umění se souhrnně nazývala bujutsu nebo v ještě starší podobě bugei. Po reformě císaře Meiji (1868) se změnilo pojetí bojovných umění i název. Viz budó.