„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Soulad a trénink

 

Chování se učíme, je trénováno. Od dětství se učíme napodobováním těch kolem nás a reagováním na okolní prostředí. Nekonečné opakování našich vzorců chování v nás tyto vzorce upevnilo. Účelem tréninku aikidó je poskytnout ti nové vzorce a nové volby. Všichni vzdorujeme novostem, dokud si neověříme bezpečnost, užitečnost a naplnění, které může být v novém výběru obsaženo. Dokonce i když jsou staré návyky nepohodlné nebo destruktivní, můžeme na nich lpět, dokud nové vzorce nebudou otestovány a prověřeny jako alespoň stejně žádoucí a bezpečné jako ty staré. Nejsnadněji a nejefektivněji přijme změnu mysl, ale musí být prověřena a přijata tělem. Tělo se učí pomalu ve srovnání s myslí, proto je nutné mnohokrát opakovat každý pohyb. Má-li tvoje mysl jasný obraz toho, co chceš, a tvoje tělo mělo mnoho příležitostí pro solidní testovací procedury, vznikne návyk na nové vzorce. Když všechny části mysli i jejich protějšky v těle jsou ve shodě při tvých akcích, tyto akce jsou přiměřené. Znamená to, že celá tvoje bytost jde v jednom okamžiku stejným směrem.

 

Číňané mají přísloví: „Kapka vody nemá žádnou sílu. Ale milióny kapek vody pohybující se ve stejném směru ve stejnou chvíli mají strašlivou sílu přílivové vlny.“

 

Představuj si svoje tělo a mysl jako komunitu, ve které všechny složky musí spolupracovat při dané akci, aby byla účinná a silná. To je soulad. Ten začíná v mysli, když si děláš jasné, ostré a detailní obrazy každé techniky, jak jsi ji viděl předvedenou. Potom, když začínáš cvičit s partnerem, tvoje představa může říkat tvému tělu, co má dělat. Jakmile začneš cvičit s partnerem, snaž se hned od začátku pohybovat. I když pohyby nebudou perfektní, tento přístup tě naučí nejrychlejší a nejefektivnější strategii učení v bojových uměních. Ale pohybuj se pomalu! Nech svoje ústrojí nalézt nejlepší studijní rytmus. Pouze drž představy ve své mysli a veď pohyb z centra. Ostatní se dostaví samo.

 

< ^ >