„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Rychlost, tempo, dýchání

 

Rychlost

 

Když jsi na tatami, prováděj svoje pohyby jen tak rychle, abys přitom dokázal být v uvolněném stavu. Není žádný důvod pospíchat. Rychlost se přirozeně objeví s dovedností. Když trénuješ s vyšší rychlostí, než je pro tebe přiměřené, jsi jako lyžař, který sjíždí svah, který je nad jeho schopnosti: nehoda už jen čeká na svoji příležitost. Trénování v příliš rychlém tempu si také vynucuje chyby, které by v pomalejším rytmu byly odstraněny. Rychlost přijde s časem a po pečlivém opakování technik. Cvič v poklidu a buď precizní. Tímto způsobem se budeš učit nejlépe.

 


 

Tempo

 

Když se vyrábí dobré víno, je kritickou záležitostí načasování. Nejlepší hrozny a další přísady by byly zmarněny bez vinařových vědomostí, dovedností a dobrého citu pro ponechání vína v sudech (později v lahvích) do správného momentu. Podobně každá technika aikidó má svoje vlastní „načasování“ a musí se nechat dozrát. Pečlivě studuj časový průběh každé techniky. Zjistíš, že každá má svůj vlastní rytmus, který nemá být uspěchán. Interakce mezi tebou a tvým partnerem má universální rytmus, jako příliv a odliv, a ty musíš vědět, kdy „připlouvat“ a kdy „odplouvat“. Podstatou tvého praktikování je studovat tento rytmus, protože to je rytmus života.

 


 

Dýchání

 

Ki je japonské slovo pro ducha, energii, životní sílu. Když je ki užitečně aktivní ve tvém těle, je známo jako kokyú ryoku neboli „síla dechu“. Když dýcháš volně, tvoje energie může rovněž proudit volně a ty můžeš prožívat své „vycentrování“, uvolnění a extenzi. Stěží by se našel moment, kdy by bylo nutno zadržet nebo omezit dýchání v aikidó. Příležitostně to děláme ve speciálních dechových cvičeních, ale tam to má svůj zvláštní důvod spojený s kapacitou dechu a s protažením mysli/těla. Vždy, když provádíš svoje pohyby, udržuj plynulé dýchání. Když se volně dýchá, všechny pohybové techniky jsou snadnější. To platí specielně při kutálení nebo padání: vždy vydechni, jakmile se dotkneš tatami při kutálení nebo pádu.

 

< ^ >