„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Pozorování

 

Pozorování je dovednost aktivní, nikoli pasivní. Je to umění, které může být rozvíjeno tréninkem. Pro adepta bojového umění je schopnost jasně vidět (nepleťte si s hledět) a okamžitě vyhodnocovat pohyby nebo situace rozhodující. Zjistíte, že velká část výuky aikidó je prováděna neverbálně. Lze říci, že instruktor demonstruje pohyb a student má zodpovědnost vnímat (vystihnout) pohyb a zkusit ho napodobit. Součástí tréninku je také rozbít vaši závislost na tom, aby vám ostatní všechno museli vysvětlovat. Pohyby v bojovém umění se neučí rozumovým rozborem, pojmenováváním nebo filosofováním, ale prováděním. Na rozdíl od západního konceptu výuky, učitel nenese břemeno povinnosti naučit vás, ale je ponecháno na vás samostatně si nalézt v učení pravdu. Starý slavný výrok z bojových umění říká: „Nenaslouchejte mým slovům, protože slova mohou lhát. Pozorujte moje tělo, protože tělo říká pravdu.“ Největší dar, který vám instruktor může nabídnout, je jednoduše ukázka jeho umění. Je už na vás „přisvojit si“ toto umění a učinit ho vlastním.

 

< ^ >