„FUDOSHIN, NEHYBNÁ MYSL, JE JAKO KLIDNÁ HLADINA, ZRCADLÍCÍ NEPOKŘIVENĚ REALITU. UMOŽŇUJE VŽDY VČAS A SPRÁVNĚ REAGOVAT V JAKÉKOLIV ŽIVOTNÍ SITUACI. PRAVIDELNÉ CVIČENÍ AIKIDO JE JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK SI FUDOSHIN OSVOJIT.”

Václav Kubát, 6. DAN AIKIKAI HOMBU DOJO

Slovník aikido

 

Tento slovníček japonských termínů, se kterými se můžete setkat v aikido, rozhodně není vyčerpávající. Je zamýšlen spíše jako pomůcka při pochopení smyslu technik a dalších výrazů a měl by posloužit především k tomu, aby každý mohl alespoň trochu nahlédnout do tajů japonského jazyka i písma a utvořil si o nich vlastní představu.

 

Poznámka: Pro přepis do latinky jsme se rozhodli použít Hepburnův mezinárodní systém, vzhledem k jeho univerzálnosti. Slova pak čteme jako v angličtině, tedy chi=či, shi=ši, jo=džo, yo=jo, kyo=kjo apod. U zdvojených samohlásek je použit apostrof (ma’ai=ma-ai). Zdvojené souhlásky je nutno číst zdvojeně (bokken=bok-ken – původně boku-ken). Vodorovnou čárkou nad samohláskou je naznačeno její prodloužení.

 

Zvolte oblast kliknutím na písmena:

 

A – F
(20 hesel)
G – J
(28 hesel)
K – L
(27 hesel)
M – R
(30 hesel)
S
(31 hesel)
T – Z
(29 hesel)

 

 

Slovník obsahuje 165 hesel.
Sestavil: Richard Wasserbauer
Revize a odborné připomínky: Václav Kubát